THAR Logo

klachtenprocedure

Wij doen alles aan jouw gebruikerservaring.

Ondanks alle pogingen nog steeds niet blij?
THAR stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze klanten de beste behandeling en het best haalbare product krijgen. Heb je ondanks al onze pogingen nog steeds geen fijne ervaring? Dan vinden wij het erg belangrijk dat je dit aan ons meldt. Wij houden van persoonlijk contact en je kan ons natuurlijk altijd bellen. Heb je het idee dat je niet gehoord wordt, dan vind je hieronder hoe wij met officiële klachten omgaan.

Klacht ontvangen

Jij stuurt jouw klacht naar THAR t.n.v. de directie of naar info@tharonline.nl. Wij houden de werkwijze aan dat jouw klacht officieel door ons geregistreerd wordt. Je krijgt binnen een termijn van één werkdag de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.

Klacht behandelen

Voor het behandelen van jouw klacht is wellicht informatie nodig. Je wordt hier dan telefonisch of per mail voor benaderd binnen 5 werkdagen vanaf het moment dat jij de klacht verzonden hebt.

Klacht oplossen

Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeren we je over onze bevindingen. Deze reactie ontvang je binnen 15 werkdagen na de ontvangstbevestiging. Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, word je hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De uitstel kan met een maximum van 10 werkdagen worden verlengd.

Kwaliteitshandhaving NRTO

Ben je het niet eens met de aangeboden oplossing voor jouw klacht, dan kun je terecht bij de Commissie van kwaliteitshandhaving van de NRTO. Dit is een onafhankelijk orgaan dat naar jouw klacht en de aangedragen oplossing kan kijken. Je kunt hier terecht omdat THAR is aangesloten bij de bracheorganisatie NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

Kunnen wij je ergens mee helpen?

Wat je opleidingsvraag ook is, we vinden samen de beste oplossing.

Yvonne van Mook