Cookieverklaring

THAR

Academiesingel 1 

4811 AA Breda

Nederland

tharonline.nl

info@tharonline.nl

KVK: 67834000

1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
A. Cookies
 1. Thar gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein
  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de
  browser van uw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
   zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw
   voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
   en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
   Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische
   dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
  3. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de
   cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij
   eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties
   worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor
   een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel
   kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
B. Cookievoorkeuren wijzigen
 1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.
2. COOKIEOVERZICHT
A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
 1. De website van Thar maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn
  weergegeven in onderstaande tabel.
 2. In totaal zijn er op tharonline.nl 45 verschillende cookies aanwezig. De volgende
  cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Thar op de harde schijf van de
  bezoeker worden geplaatst:
B. Cookietabel

Naam: 

Cloudflare

Type: 

Functioneel

Cookies: 

__cf_bm 

__cfduid

Bewaartermijn: 

Einde sessie

1 maanden

Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert. Deze cookies identificeren en volgen de gebruiker, onder andere om een load-balancer en een bot-manager te laten werken. Tevens wordt er een cookie gebruikt om te bepalen of webverkeer vertrouwd is.

Naam: 

CookieCode

Type: 

Functioneel

Cookies: 

PraivacyAudit PraivacyCookieConsent

Bewaartermijn: 

1 jaar

1 jaar

In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze later terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.

Naam: 

Google

Type: 

Tracking

Cookies: 

__Secure-3PAPISID

__Secure-3PSID

__Secure-APISID

__Secure-HSID

__Secure-SSID

_GRECAPTCHA

1P_JAR

APISID

HSID

NID

SAPISID

SID

sid

Bewaartermijn: 

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

6 maanden

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.

Naam: 

Google Analytics (anon.)

Type: 

Analytisch (anoniem)

Cookies: 

_ga

_gat_gtag_UA_137193892_2 _gat_UA-164551592-1

_gid

Bewaartermijn: 

2 jaar

Einde sessie

Einde sessie

22 uur

Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven. Uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor u als bezoeker anoniem blijft.

Naam: 

Google 

reCAPTCHA

Type: 

Functioneel

Cookies: 

_GRECAPTCHA

Bewaartermijn: 

6 maanden

Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

Naam: 

Leadfeeder

Type: 

Tracking

Cookies: 

_lfa

Bewaartermijn: 

jaar

Deze cookies registreren gegevens zoals IP-adressen, tijd doorgebracht op de website en paginaverzoeken voor het bezoek.

Naam: 

Site Cookies

Type: 

Functioneel

Cookies: 

JSESSIONID

PHPSESSID

Bewaartermijn: 

Einde sessie

Einde sessie

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

3. GOOGLE ANALYTICS
A. Google
 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende
  bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
  deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover
  maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
  wordt verplicht, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken. Thar
  heeft hier geen invloed op.
B. Privacy-instellingen
 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type
  cookie.
 2. Thar heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. De informatie die Google verzamelt, wordtzo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IPadres is daarbij gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaaris.
 4. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen
  met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).
4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN
A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing
 1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
  Het is voor Thar niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare
  en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites
  gebruik te maken.
 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden
  gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige
  versie van deze cookieverklaring is 20210521.
5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
 1. U heeft het recht om:
  1.  uw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  5. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Thar hebben, stuur
  dan een verzoek naarinfo@tharonline.nl
 3. Thar wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen
  wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering,
  een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy
  verzoekt Thar u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
  met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
  (BSN) zwart te maken.
 4. Thar zal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
  reageren.
6. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt
  Thar u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht
  voor behandeling in eerste instantie tot info@tharonline.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
  een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
  van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Meerinformatie over uw klachtrecht vindt u op de website via:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens.